Atkins Sverige AB är ett busbib i Göteborg

Atkins Sverige AB är ett busbib  som du hittar på adressen Hvitfeldtsgatan 15, vån 6, 411 20, Göteborg.

Här kan alla i Göteborg låna böcker.