Blekingebiblioteken e-medier är ett i

Blekingebiblioteken e-medier är ett   som du hittar på adressen , , .

Här kan alla i låna böcker.