Karolinska gymnasiet är ett gymnasium i Örebro

I Örebro, Örebro län hittar du gymnasiet Karolinska gymnasiet.

Skoltyp: Kommunal

Adress till Karolinska gymnasiet

Karolinska gymnasiet
Olaigatan 25
70361 Örebro

Webbplats: http://www.orebro.se/karolinskaskolan

Läs vidare om du vill ansöka till något gymnasieprogram på Karolinska gymnasiet.