Lingua Montessoriskolor är ett friskol i Lund

Lingua Montessoriskolor är ett friskol  som du hittar på adressen Sankt Lars väg 85, 222 70, Lund.

Här kan alla i Lund låna böcker.