Luftande

luftande

Luftande kan ha flera betydelser, som till exempel att något har en luftande effekt. Att något alltså blir luftat. Men i många fall syftar det på en mytologisk Luftande, som du kan läsa mer om nedan.

Luftande är lika med Sylf?

Om du löser webbkryss, korsord eller spelar ordspel på din telefon så kan du ha stött på ”luftande”, ordet det är ute efter då är troligen order sylf, och då alltså luft ande.

Sylf är luftandar och beskrivs av Paracelsus som elementarandar. Han härledde begreppet från det grekiska sulfat, som betyder ”fjäril”. Som en seriös och respekterad vetenskapsman och metafysiker på 1500-talet var Paracelsus tankar, åsikter och idéer högt ansedda och hedrade. Som sådan ansågs sylferna på hans tid inte vara mystiska älvor från himlen. De var en vetenskaplig observation, förkroppsligandet av deras luftelement.

Sylfernas närvaro var oomtvistad. Faktum är att folk respekterade dem högt eftersom de ansågs vara själva luftens väsen. Denna tro var så genomgripande och utbredd att Karl den store själv utfärdade ett dekret som förbjöd dem att visa sig! Sylfernas betydelse nämns dock även i poesi av den store franske lyrikern Alexander Pope.

Pope använder Sylferna på ett satiriskt sätt i sina verk och relaterar dem till extremt fåfänga kvinnor som tar sig själva på alltför stort allvar i omklädningsrummet. Från detta och Shakespeares En midsommarnattsdröm blev termen ”Sylf” synonymt med en slank kvinna.

Sylf betydelse

Sylf, alltid kända som luftens andar och varelser, är arroganta när de uttrycker den uppstigande energins ord; sublima, lätta och osynliga. De gestaltar stor harmoni och skönhet både fysiskt och intellektuellt samtidigt som de dominerar konsten. Sylfinsymbolen ger oss tre lärdomar. För det första att smärtor alltid skärper oss. För det andra att allt vi gör alltid kommer att lämna ett spår. För det tredje att det som finns inom oss är nyttigare än det som finns utanför oss.