Prefix och suffix

prefix och suffix

Prefix och suffix är två språkliga element som används i många olika språk, inklusive svenska. Dessa element kan ändra ordens betydelser och används ofta för att skapa nya ord eller ändra betydelserna hos befintliga ord.

I den här artikeln kommer vi att titta på vad prefix och suffix är, hur de används i svenska språket och hur de kan hjälpa dig att förbättra ditt ordförråd.

Vad är prefix och suffix?

Prefix är ett ord eller en grupp av bokstäver som placeras före ett ord för att ändra dess betydelse. Suffix är liknande men placeras istället efter ett ord för att ändra dess betydelse. Båda elementen används ofta för att skapa nya ord eller för att ändra betydelserna hos befintliga ord.

Ett exempel på ett prefix är ”om-”, som används för att indikera att något görs igen eller på nytt, till exempel ”omstart”. Ett exempel på ett suffix är ”-are”, som används för att skapa en person som utför en handling, till exempel ”lärare”.

Hur används prefix och suffix i svenska språket?

Prefix och suffix används mycket i svenska språket för att skapa nya ord eller ändra betydelserna hos befintliga ord. Här är några exempel på vanliga prefix och suffix i svenska språket:

Vanliga prefix:

  • ”a-” används för att indikera att något görs till, på eller i något annat, till exempel ”anpassa”.
  • ”be-” används för att indikera att något görs om eller för något annat, till exempel ”begripa”.
  • ”om-” används för att indikera att något görs igen eller på nytt, till exempel ”omstart”.

Vanliga suffix:

  • ”-are” används för att skapa en person som utför en handling, till exempel ”lärare”.
  • ”-ing” används för att skapa ett substantiv från ett verb, till exempel ”tänkande”.
  • ”-isk” används för att indikera att något karaktäriseras av eller är relaterat till något annat, till exempel ”realistisk”.

Hur kan prefix och suffix hjälpa dig att förbättra ditt ordförråd?

Att lära sig om prefix och suffix kan vara ett bra sätt att utöka ditt ordförråd på svenska. Genom att förstå hur dessa element används kan du lära dig nya ord och deras betydelser utan att behöva memorera varje ord individuellt.

När du stöter på ett nytt ord kan du använda dina kunskaper om prefix och suffix för att bättre förstå dess betydelse. Till exempel kan du lättare förstå vad ”omskriva” betyder om du känner till att ”om-” betyder ”igen” eller ”på nytt” och ”-skriva” betyder ”att skriva”.

PrefixBetydelseExempelord
a-till, på, iavfyra, anlända, anpassa
an-utan, ickeansvarig, analfabet
av-från, bort, utavsluta, avskilja, avlägsna
be-om, förbeskriva, begripa
dis-från, isär, ogjorddissa, diska, dispyt
en-in, på, uppenkät, ensam, enhet
för-före, framför, till förmån förförlänga, förändra, förstärka
in-in, inuti, ickeinbrott, inuti, inkorrekt
miss-fel, brist, förlustmisslyckas, missuppfatta
om-igen, på nytt, kringomstart, omtenta, omskriva
oför-ej lämpligt, obeslutsamtoförmögen, oförutsedd
över-över, högre än, mer änövergå, övervaka, överbelasta
sam-tillsammans, enhetligtsamverka, samhälle
till-rörande, förtillsätta, tillhörande
SuffixBetydelseExempelord
-aktigkaraktäriserad av, liknandefågellik, barnslig
-andeperson eller sak som utför handlingenspringande, rökande
-antsom kan påverkas eller hanterasintressant, gnistrande
-areperson som utför handlingenlärare, sjöman
-barkan utsättas för handlingen eller kan hanteras på ett visst sätttänkbar, tvättbar
-domtillstånd eller kvalitet som karaktäriserar en person eller sakrikedom, vänlighet
-elseresultat av en handling eller processförbättring, försäljning
-enperson eller sak som utför handlingenbrevbäraren, maskinen
-eradbeskriven eller karakteriserad avupplyst, förvirrad
-erisamling av, yrke, verksamhetkläderi, bageri
-hetkvalitet eller tillstånd av någotskönhet, ödmjukhet
-ingresultat av en handlingskrivning, tänkande
-iskkaraktäriserad av, relaterad tillkänslig, realistisk