Bibliotek i Sverige

bibliotek

Enligt Biblioteksförbundet finns det cirka 1 400 bibliotek i Sverige. Detta innefattar folkbibliotek, universitets- och högskolebibliotek, specialbibliotek och statsbibliotek. Folkbiblioteken är det vanligaste biblioteket i Sverige, det finns cirka 1000 folkbibliotek i Sverige.

Det finns också många bibliotek som är inrättade av andra organisationer, såsom företag och privata grupper, och dessa räknas inte in i den här siffran. Så det finns många fler bibliotek än vad som nämns ovan.

Det finns många bibliotek i Sverige och det skulle vara svårt att ge en komplett lista. Men här är några exempel på olika typer av bibliotek i Sverige:

  • Folkbibliotek: dessa är offentliga bibliotek som finns i de flesta kommuner och som är öppna för allmänheten.
  • Universitets- och högskolebibliotek: dessa finns vid olika universitet och högskolor och är oftast öppna för studenter och anställda.
  • Specialbibliotek: dessa är bibliotek som är inriktade på en speciell ämnesområde, till exempel medicin, teknik, eller juridik.
  • Statsbibliotek: dessa är nationella bibliotek som samlar in, bevarar och tillgängliggör svensk kulturarv.