Crossfit – vad är det?

crossfit

Crossfit kan bäst beskrivas som en väldigt högintensiv form av träning som aktiverar hela kroppen. Det är också en träningsform som har blivit mycket populär framför allt på senare år men som har sitt egentliga ursprung som träningsaktivitet för brandmän. Själva kärnan i träningsfilosofin är att kroppen ska vara väl förberedd på livets olika fysiska överraskningar och utmaningar. Tanken är att träna kroppen utan maskiner med till exempel olika slags fria vikter, rep, bollar, räcken och framför allt med den egna kroppen som motvikt. Främst gäller det att hela tiden överraska kroppen med nya rörelser så att den inte vänjer sig vid varken träningstider eller program. Crossfit fokuserar därför på en allsidighet när det gäller styrka, uthållighet och kondition.

En hel del av övningarna inom crossfit har sitt ursprung i både gymnastik och olika olympiska träningsgrenar. Fokus ligger på snabba och korta intervall i något som närmast kan liknas vid olika stationer där smidighet, balans och koordination sätts på prov. Ett pass är aldrig det andra likt för att ständigt hålla deltagarna på tå och utmana deras fysiska kapacitet. Inom träningsformen finns också ett utpräglat steg för stegtänkande där man börjar så enkelt som möjligt och går vidare först när man behärskar en viss övnings teknik och svårighetsgrad.

Crossfit passar alla ålderskategorier helt enkelt därför att träningsformen hela tiden utgår från personen ifråga och dennes individuella förutsättningar. På detta sätt kan man också säga att man tävlar mot sig själv och hela tiden utmanar sina egna begränsningar i jakten på att så allsidigt som möjligt träna upp den egna kroppen och den egna förmågan.

Det går att tävla i crossfit och det gäller då att vara förberedd på det mesta eftersom tävlingsdeltagarna inte i förväg vet vad som ska hända. Den som besöker ett träningspass för första gången möts av en omtalad gemenskap och laganda samt träning i mindre grupper. Övningarna utförs ofta på tid med många repetitioner och gärna till adrenalinpumpande musik. De som sysslar med crossfit brukar ofta framhålla träningsformens positiva fördelar som till exempel en allsidig och energikickande träning som aktiverar många muskelgrupper på samma gång, bränner fett och går att träna näst intill var som helst eftersom den i mångt och mycket utgår från den egna kroppen.

Negativa aspekter kan vara att det är lätt att skada sig om man inte lär sig övningarna ordentligt innan svårighetsgraden ökas samt att den högintensiva träningen sliter på musklerna. De positiva effekterna av snabba övningar kan också i förlängningen eventuellt skapa negativ stress då kroppen blir beroende av att gå från kick till kick.