Forsvarets høgskole är ett i Linderud

Forsvarets høgskole är ett   som du hittar på adressen Utfartsveien 2, N-0517, Linderud.

Här kan alla i Linderud låna böcker.