Majuskel

bibliotek

Substantiv En stor bokstav, som används vid skrivning eller tryckning.
Substantiv Inom paleografin, en stor bokstav eller en uncial bokstav: i motsats till minuskel.
Substantiv En stor bokstav; särskilt en bokstav som används i gamla manuskript. Se majusculæ.
substantiv skrift som helt består av versaler, särskilt den stil som var förhärskande i Europa från tredje till sjätte århundradet.
substantiv En stor bokstav, särskilt den som används i gamla manuskript.
Adjektiv av eller relaterat till en skrivstil som kännetecknas av något rundade versaler; 4:e till 8:e århundradet.
adjektiv versaler
substantiv ett av de stora alfabetiska tecken som används som första bokstav vid skrivning eller tryckning av egennamn och ibland för att betona.

Vad är skillnaden mellan majuskel och minuskel?

Majuskel är en antonym till minuskel.

Som substantiv är skillnaden mellan majuskel och minuskel att majuskel är en stor bokstav, särskilt en som används i gamla manuskript, medan minuskel är en liten bokstav.