Narrativ

bibliotek


Narrativ betyder

Narrativet är grunden för berättandet av historier. Narrativ är muntliga eller skriftliga redogörelser som kopplar samman relaterade händelser eller incidenter i syfte att underhålla, utbilda, kommunicera, dela med sig och/eller skapa mening för läsare eller lyssnare. Berättelser finns i romaner, filmer, pjäser, musik och till och med videospel, och de kallas ofta för berättelser.

Användning av narrativ i litteraturen

Författare använder narrativ i litteraturen för att presentera sina berättelser. Berättelser kan vara linjära där händelserna skildras på ett logiskt, ofta kronologiskt, sätt för att läsarna ska kunna förstå dem relativt enkelt. Berättelser kan också vara icke-linjära, där läsaren måste sätta ihop sambanden mellan händelser, karaktärer eller handling i berättelsen. De litterära metoder och tillvägagångssätt som författare använder för att skapa sina berättarstilar skapar tillsammans varierande, meningsfulla, innovativa och effektfulla litterära verk.

Berättelsens historia

Narrativ är en viktig del av människans natur. Människan är den enda varelse som berättar historier, och vi har berättat historier och lyssnat på dem sedan vi lärde oss att tala. Berättandet av historier började med muntliga traditioner och i sådana former som myter, legender, fabler, anekdoter och ballader. Dessa berättades och återberättades, fördes vidare från generation till generation, och de delade med sig av de tidiga människornas kunskap och visdom.

Det grundläggande temat för olika former av sagoberättande var rädsla för naturkrafter, hjältars, gudars och gudinnors gärningar och att lära ut livslärdomar från andras erfarenheter. Bibliska berättelser har som främsta syfte att lära ut andlighet. De flesta bibliska berättelser framfördes i kyrkor för att förmedla andliga budskap till massorna.

Narrativa exempel i vardagen

Moderna berättelser har en bredare funktion. Efter en närmare studie av kända exempel på moderna berättelser ser vi att sådana narrativ inte bara underhåller, utan fungerar som sätt att förmedla författarnas moraliska, kulturella och politiska perspektiv.

Dessutom har berättelser bidragit till att uppnå pedagogiska mål i vår vardag. Olika former av medier gör det möjligt för människor att uttrycka och registrera sina berättelser från det verkliga livet och att dela med sig av sin kunskap och sina kulturella värderingar över hela världen. Dessutom använder många dokumentärer på tv en berättande teknik för att förmedla information på ett intressant sätt.

Narrativ definition

substantiv En berättelse, en historia.
substantiv Konsten, tekniken eller processen att berätta.
Substantiv Presentation av en politikers eller ett politiskt partis ståndpunkter i media, t.ex. genom pressmeddelanden, tal och intervjuer.
Adjektiv som består av eller kännetecknas av att man berättar en historia.
Adjektiv Av eller relaterat till berättande.