Nord-Troms videregående skole avd. Nordreisa, biblioteket är ett i Storslett

Nord-Troms videregående skole avd. Nordreisa, biblioteket är ett   som du hittar på adressen Hovedvegen 18, N-9156, Storslett.

Här kan alla i Storslett låna böcker.