Pamlbladsskolans bibliotek är ett Skolbibliotek i

Pamlbladsskolans bibliotek är ett Skolbibliotek  som du hittar på adressen , , .

Här kan alla i låna böcker.